Pravilnik o privatnosti

Na ovoj su stranici opisani načini upravljanja internetskom stranicom - www.fenistil.hr koji se odnose na upotrebu osobnih podataka korisnika spomenute internetske stranice.

Te su informacije dostupne samo za internetsku stranicu www.fenistil.hr, a ne i za ostale stranice koje bi korisnik mogao posjetiti pomoću poveznica. Spomenute informacije temelje se na Preporuci br. 2/2001., koju su s ciljem zaštite osobnih podataka europske vlasti, udružene u skupinu, na temelju članka 29. Direktive 95/46/ES usvojile 17. svibnja 2001. te njome odredile minimalne uvjete kojih se treba pridržavati pri prikupljanju osobnih podataka na internetu. Posebno se to odnosi na potankosti o načinu, vremenu i prirodi prikupljanja podataka koje upravitelji osobnim podatcima moraju ponuditi korisnicima pri posjetu internetskih stranica, bez obzira na njihovu namjenu.

VODITELJ ZBIRKE PODATAKA

Na temelju posjeta ovoj internetskoj stranici mogu se prikupiti osobni podaci određenih i odredivih osoba. Osobne podatke prikuplja i njima rukovodi GSK d.o.o., Zagreb (Consumer Healthcare) sa sjedištem u Zagrebu na adresi: Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15,10020 Zagreb.

UPRAVLJANJE OSOBNIM PODATCIMA

Osobne podatke mogu čuvati ili obrađivati GSK, njegova povezana društva te GSK-ovi odabrani vanjski dobavljači u bilo kojem dijelu svijeta, uključujući zemlje čiji zakoni o zaštiti osobnih podataka možda nisu jednaki zakonima u Vašoj matičnoj zemlji, odnosno ne pružaju jednaku razinu zaštite. No, GSK provodi mjere putem kojih se brine da svi preneseni osobni podaci budu zaštićeni i sigurni u skladu s važećim zakonom.

PODATACI KOJI SE PRIKUPLJAJU i SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Informacijski sustavi i programski procesi, koji su potrebni za funkcioniranje internetske stranice, u okviru svojega normalnog djelovanja prikupljaju neke osobne podatke, čiji je prijenos obvezan pri upotrebi komunikacijskih protokola stranice www.fenistil.hr..

Pri tom je riječ o osobnim podacima koji se ne prikupljaju s ciljem identifikacije korisnika internetske stranice, međutim, zbog svoje bi prirode, preko obrade i povezivanja s podatcima dobivenim od trećih osoba, mogle omogućiti identifikaciju korisnika.

Ta kategorija podataka obuhvaća IP adrese ili imena lokacija računala, kojima se koriste korisnici, odnosno posjetitelji internetske stranice, adrese i napomene URI (Uniform Resource Identifier / Ujednačeni identifikator izvora) pretraživanih izvora, vrijeme pretraživanja, metodu korištenu za posredovanje pretraživanja poslužitelja, veličinu povratne datoteke, numerički kod koji označava stanje po odgovoru poslužitelja (uspješno, neuspješno itd.) te druge parametre vezane uz operacijski sustav i informacijsku okolinu korisnika.

Svrha prikupljanja osobnih podataka:  osobni se podatci upotrebljavaju isključivo s ciljem dobivanja anonimnih statističkih informacija o uporabi internetske stranice i s ciljem kontrole njezina pravilnog funkcioniranja. Nakon izvršene obrade odmah se brišu. Spomenuti se podatci također mogu upotrijebiti s ciljem utvrđivanja odgovornosti prilikom mogućih reakcija informacijskoga sustava na prekršaje tijekom upotrebe internetske stranice. Ako nije riječ o spomenutim prekršajima, podaci vezani uz internetsko pretraživanje čuvaju se maksimalno sedam dana.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Pomoću ove internetske stranice ne dobivaju se nikakvi osobni podaci korisnika.

Kolačići se ne upotrebljavaju za prijenos informacija osobne prirode. Ne upotrebljavaju se ni trajni kolačići ni sustavi za praćenje korisnika.

Upotreba tzv. kolačića sesije (koji se ne pohranjuju trajno, već se brišu po zatvaranju pretraživača) strogo je ograničena na prijenos identifikatora sesije (sastavljenih od nasumično izabranih brojeva koje generira poslužitelj), koji su potrebni za omogućavanje sigurnoga i učinkovitoga pretraživanja po internetskoj stranici.

Kolačići sesije, upotrijebljeni na toj internetskoj stranici, ne uključuju druge informacijske tehnologije koje bi mogle štetiti privatnosti korisnika u vezi s njihovim pretraživanjem interneta. Spomenuti kolačići tako ne dopuštaju ni preuzimanje osobnih podataka, koji otkrivaju identitet korisnika.

NAČINI UPRAVLJANJA OSOBNIM PODACIMA

Za upravljanje osobnim podatcima upotrebljavaju se automatizirani alati koji provode obradu podataka u točno određenim vremenskim intervalima te isključivo s ciljem za koji su spomenuti podatci prikupljeni.

Da bi se spriječio gubitak podataka, njihova nedopuštena upotreba te nepravilan ili neovlašten pristup, provode se posebni sigurnosni koraci.

PRAVA KORISNIKA

Osobe na koje se odnose osobni podatci imaju pravo u bilo kojem trenutku pravo na pristup i pravo na ispravak osobnih podataka. (Zakon o zaštiti osobnih podataka Narodne novine: 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11 ).

Zahtjeve treba poslati na adresu: GSK d.o.o., Zagreb, (Consumer Healthcare), Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15, 10020 Zagreb: +385 1 605 1999 .