Uvjeti korištenja internetske stranice Fenistil®

Uvjeti korištenja internetske stranice Fenistil®, u vlasništvu društva GSK d.o.o., Zagreb, Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15.

A. Opći uvjeti korištenja internetske stranice

Ovi opći uvjeti određuju prava i obveze društva GSK d.o.o., Zagreb, Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15 i korisnika internetske stranice www.fenistil.hr. Korisnici internetske stranice samim pristupom na internetsku stranicu potvrđuju da su s istim uvjetima upoznati, prihvaćaju ove Opće uvjete u cijelosti te se obvezuju postupati u skladu s ovim Općim uvjetima.

Pristup istoj internetskoj stranici je u potpunosti besplatan. Bez obzira na navedeno, GSK d.o.o., Zagreb će kao dobar gospodarstvenik učiniti sve da internetska stranica nesmetano i kvalitetno funkcionira, koliko je to u njegovoj moći zbog prirode proizvoda.

GSK d.o.o., Zagreb ne preuzima obvezu naknade štete ni bilo kakvu drugu odgovornost s obzirom na sadržaj i rad internetske stranice. GSK d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost informacija koje se nalaze na stranici. GSK d.o.o. nije odgovoran za bilo koje pogreške koje su posljedica tehničkih problema na stranici niti za sadržaja internetske stranice.  Ova stranica može imati poveznice na druge stranice na internetu, uključujući i stranice GSK podružnica ili povezanih društava u drugim zemljama.

Uvijek je dobro pročitati pravne napomene i pravila privatnosti za ostale GSK stranice ili stranice trećih osoba na koje vodi poveznica. GSK nije odgovoran niti preporuča niti prihvaća odgovornost za bilo koju informaciju ili mišljenje koje se nalazi na stranicama trećih osoba.

B. Dozvoljena svrha korištenja

Korisnici mogu koristiti internetsku stranicu društva GSK d.o.o., Zagreb samo za privatne te nekomercijalne svrhe. Dozvoljen je isključivo uvid u internetske stranice za privatnu uporabu.

Svi drugi oblici korištenja su izričito zabranjeni, ako nije izričito dogovoreno drugačije.

Posebno, ali ne isključivo, zabranjeno je:

bilo kada reproducirati i distribuirati ovu internetsku stranicu, sadržaj internetske stranice, prerađivati  internetsku stranicu i/ili njezin sadržaj , iskorištavati materijale ili autorska prava, druga prava intelektualnog vlasništva, posebna obilježja, osim u slučaju ako bi to bilo izričito dozvoljeno od strane društva GSK d.o.o., Zagreb, ulaziti na istu internetsku stranicu s bilo kakvom drugom namjerom nego onom određenom u ovim Općim uvjetima i/ili poduzimati radnje koje nisu sukladne ovim Općim uvjetima.

C. Autorska prava i vlasništvo

Cjelokupan sadržaj internetske stranice www.fenistil.hr u potpunosti je vlasništvo društva GSK d.o.o., Zagreb. Sva prava na autorskim djelima odnosno sva prava intelektualnog vlasništva predmetne internetske stranice su u isključivom vlasništvu GSK d.o.o., Zagreb.

D. Informacije

Za sve informacije u svezi s internetskom stranicom, molimo, obratite se društvu GSK d.o.o., Zagreb, Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15, na telefon +385 1 605 1999 .